INVANDRARFÖRENINGARNAS SAMORGANISATION, INVA-SAM

Inva-Sam är en paraplyorganisation som verkar för att tillvarata invandrarföreningarnas intressen, främja samarbetet dem emellan, sprida information om deras kultur och ursprung bland allmänheten. Inva-Sam ska föra deras talan i vardagliga frågor samt lyfta fram frågor som berör invandrarna genom att vara som en länk mellan Helsingborgs stad och medlemsföreningarna.

Samorganisationen ska verka för delaktighet, gemenskap, mångfald, öppenhet samt ömsesidig respekt och tolerans. Detta genom att arrangera seminarier, föreläsningar och informationskvällar i samverkan med andra aktiva aktörer i samhället

Inva-Sam arbetar dessutom med att stimulera medlemsorganisationerna till att genomföra aktiviteter med koppling till att fler i kommunen kommer i arbete och/eller utbildning. Vi arbetar även för att underlätta integrationen av våra medlemmar i det svenska samhället och fokusera på frågor om mångfald och värdegrund.

Inva-Sam vill främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet, allas lika medborgerliga rättigheter samt respekt och förståelse. Vi vill att kulturell mångfald blir en tillgång och resurs i samhällsutvecklingen och inte ses som ett problem.

Information

DÄRFÖR SKA DU SE EAST SIDE STORIES

EAST SIDES STORIES – en musikal du inte får missa!

Bakgrund

EAST SIDE STORIES är en del i en treårig satsning på kultur i utsatta områden för barn och ungdomar.
Satsningen kommer ursprungligen från Kulturrådet, där under projektnamnet Kreativa platser.
Här på det lokala planet har det mynnat ut i EAST SIDE STORIES, ett kulturprojekt med aktiviteter för barn och
ungdomar i de tre utsatta områdena Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal. Projektet har tre samarbetsparter:
Inva-Sam (invandrarföreningarnas samorganisation), Tillsammans (studieförbundens nätverk) och Helsingborgs
Stadsteater.
2017 var en initial period då lokala ambassadörer, referensgrupper och kulturaktörer identifierades och
grundmaterial för musikalen togs fram. Musikalen är till stora delar baserad på de sanna berättelserna från
människor i områdena.
I år har allt fokus legat på att producera och repetera musikalen. Under sommaren kommer en förkortad och
bearbetad version av musikalen att sättas upp inom ramen för HX och till hösten fortsätter kulturaktiviteterna
med fokus på långsiktighet och engagemang.

Musikalen

Fredag 27 april kl 10 är det premiär för denna angelägna, gripande och storslagna musikal med
medryckande sång och dansnummer. Därutöver spelas 17 föreställningar (inklusive genrepet 26 april) t o m
den 17 maj. Den spelas både dag- och kvällstid, så att så många som möjligt ska hitta en tid som passar.
Kortfattat handlar den om att våga drömma oavsett vilka förutsättningarna är. Oavsett hur gammal man är.
Oavsett vad andra påstår. Den vänder sig till alla som är intresserade av att lära känna sin samtid. För hur olika
våra förutsättningar än tycks vara, brottas vi många gånger med samma rädslor och när samma förhoppningar.
Och det är verkligen en hoppfull musikal!
Den stora ensemblen består av skådespelare, dansare, musikalartister, sångare, boende från området, barn
och ungdomar. Totalt är det över 40 personer på scen!
EAST SIDE STORIES är skriven av Annika Kofoed, som även regisserar. Musiken är skriven av P-O Nilsson och
sångtexterna av Bim Wikström. Koreografin är signerad Melker Sörensen, kostymerna och scenografin är
gjorda av Yvonne Ericsson och i produktionsteamet finns stora delar av Helsingborgs Stadsteaters ordinarie
personal. Det är med andra ord en högst professionell stab som ligger bakom musikalen. Av den enkla
anledningen att detta är en viktig föreställning. Viktig för oss, vår stad, våra barn och för vår framtid.
Föreställningen är cirka 1 timme och 15 min lång (ingen paus) och rekommenderas från 10 år.
Musikalen spelas i Dalhemsskolans idrottshall, biljetterna kostar 100 kr och allt ev överskott kommer
områdenas barn och unga tillgodo genom att gå direkt in i projektets höstaktiviteter.

Föreställningar

26 april kl 19.00 (genrep), 27 april kl 10.00 (premiär), 29 april kl 18.00, 2 maj kl 10.00, 2 maj kl 19.00, 3 maj kl
19.00, 4 maj kl 10.00, 5 maj kl 15.00, 5 maj kl 19.00, 8 maj kl 10.00, 8 maj kl 19.00, 9 maj kl 10.00, 9 maj kl 19.00,
11 maj kl 19.00, 13 maj kl 15.00, 13 maj kl 19.00, 17 maj kl 10.00, 17 maj kl 19.00

Biljetter köps på helsingborgsstadsteater.se | Följ oss gärna på Facebook facebook.com/eastsidestorieshbg/