Inlägg av Admin1

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Kommunala Integrationsrådet har fått möjlighet att yttra sig slutbetänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55), Dnr 254/2015. Nedan ges en beskrivning av slutbetänkandet följt av arbetsmarknadsförvaltningens yttrande. Klicka på länken för att läsa hela inlägget   Yttrande Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld […]

Anteckningar från möte med Inva-Sam arbetsgrupp 2015 06 08

Närvarande: Tina Grezin, Saul Sagnia, Abdel Moein Issa, Haxhi Osmanaj och Mohamed från AMF, Linda Hofgren samt orf. Mohamed Hélaoui   Ämne: Aktiviteter i samband med Inva-Sams 40 års jubileum Hx den 29 augusti 2015 Saul berättade att han i egenskap av projektledare, träffade Daniel Nilsson från SLF och diskuterade  möjligheterna för Inva-Sam att använda […]