Demokrati och Delaktighet. Ett projekt startat av Inva-Sam i Helsingborg med stöd från Visionsfonden.

 

Över 20 besök
DOMINO effekten

 

300+ personer
språkcafé + sensus
instagram

Idrottens Hus
facebook
Tryckeriet
hemsida
scala

3,5 miljoner
50%
vardagliga ting

 

VI HAR TRÄFFAT..

EFTERÅT..
UPPFÖLJNING
SAMARBETE
DELAKTIGHET

ÄR VI PÅ RÄTT SPÅR?

 

TACK!