Demokrati och Delaktighet

Demokrati och Delaktighet är ett projekt som Inva-Sam (Invandrarföreningarnas Samorganisation) i Helsingborg startat med medel från Helsingborgs Stad och Visionsfonden. Vi har en arbetsledare (Saul Sagnia) och två projektledare (Bjornen och Akram).

Mål, syfte, tanke och idé

Vårt mål och syfte är att nå till Helsingborgs invånare. Att prata och diskutera via olika forum. Att möta dem som inte, oavsett anledning, tänker rösta (varken i EU valet eller 2022). Att bygga broar och att och på så vis uppmuntra och öka intresset för demokrati och den förbättring vi kan uppnå genom att ha en gemensam värdegrund och inställning till samhället. Det är otroligt viktigt att alla som är röstberättigade går och röstar.

Det handlar också om att skapa en positiv attityd bland/ hos dom vi träffar, om att utveckla en kompetens, nyfikenhet & strategier för dialog & samverkan emellan oss och dom vi möter och om att stärka vuxna & ungdomars insikt om varför det är så viktigt att vi alla (de som är röstberättigade) faktiskt går och röstar.

Tematräffar och språkcafé

Vi kommer att arrangera diverse olika möten och träffar med ett 40-tal olika organisationer och så med fokus på de som ligger under vårt egna paraply — men vi kommer också att nå ut via andra plattformar såsom Instagram och Facebook. Utöver detta så kommer vi att delta i ett stort projekt som hålls den 15:e maj på Tryckeriet (vid Helsingborgs Dagblad) där även samtliga partier medverkar i paneldebatt om EU.

Detta är ett otroligt viktigt projekt och vi är stolta över att kunna nå ut till så många under så kort tid.

[toggle title=”Läs mer om Inva-Sam och våra värderingar”]Inva-Sam är en paraplyorganisation som verkar för att tillvarata invandrarföreningarnas intressen, främja samarbetet dem emellan, sprida information om deras kultur och ursprung bland allmänheten. Inva-Sam ska föra deras talan i vardagliga frågor samt lyfta fram frågor som berör invandrarna genom att vara som en länk mellan Helsingborgs stad och medlemsföreningarna.

Samorganisationen ska verka för delaktighet, gemenskap, mångfald, öppenhet samt ömsesidig respekt och tolerans. Detta genom att arrangera seminarier, föreläsningar och informationskvällar i samverkan med andra aktiva aktörer i samhället.

Inva-Sam arbetar dessutom med att stimulera medlemsorganisationerna till att genomföra aktiviteter med koppling till att fler i kommunen kommer i arbete och/eller utbildning. Vi arbetar även för att underlätta integrationen av våra medlemmar i det svenska samhället och fokusera på frågor om mångfald och värdegrund.

Inva-Sam vill främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet, allas lika medborgerliga rättigheter samt respekt och förståelse. Vi vill att kulturell mångfald blir en tillgång och resurs i samhällsutvecklingen och inte ses som ett problem.[/toggle]