Genom delaktighet och samtal så kan vi inspirera och motivera varandra att stå upp för de demokratiska principerna. Detta är ett Inva-Sam projekt med stöd från #Visionsfonden.