Medlemskap

MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas invandrarföreningar, som är demokratiskt uppbyggda och leds av en styrelse, som valts på årsmöte enligt demokratiska principer och har invandraranknuten verksamhet och som erkänner samorganisationens målsättning och är villig följa dess stadgar. Från rätt till medlemskap undantas förening med rasistisk anknytning.

Gällande stadgar och verksamhetsberättelse skall årligen lämnas in i samband som medlemsavgiften betalas in till samorganisationen. Medlemskap får beviljas första gången först efter att så skett.

Första avgiften erläggs inom två månader efter beviljat medlemskap. I annat fall registreras föreningen som medlem först när avgiften erläggs.

Medlemsavgiften betalas in vid föreningens årsmöte, senast den 31 mars på Pluss Giro 59 20 83-4

FÖRENINGSFÖRHÅLLANDE TILL SAMORGANISATIONEN

Ansluten förening är i sin egen verksamhet helt självständig i förhållande till samorganisationen. Anslutna föreningar bör samarbeta i utåtriktad kulturell och samhällsorienterad verksamhet. INVA-SAM bör arbeta aktivt för anslutning av invandrarföreningar med verksamhet i Helsingborg.