Inva-Sams verksamhetsberättelse 2017

Inledning

Idag när jag satte mig framför min dator för att försöka sammanfatta Inva-Sams verksamhetsberättelse tänkte på hur det glittrade fint från Juldekorationerna på stan och på vilken härlig Julstämning som råder. Detta måste vi som alla andra invånare i Helsingborg känna oss stolta och glada över och vi vill på det här sättet visa vår tacksamhet till våra politiker för att de helt enkelt bryr sig om oss.

Jag vill också passa på att tacka alla medlemsföreningarna för ett fantastiskt år fullspäckad med aktiviteter och event där deltagandet varit högt och stämningen ännu högre.


Möten:

Vi har haft tre medlemsföreningsmöten, fyra KIR – möte och åtta styrelsemöten samt lika många AU – möten.
Vi har deltagit i en workshop på Rådhuset om IOP=Idéburet Offentligt Partnerskap 20/4


Utbildning

Alla i styrelsen fick genomgå en utbildning genom arbetsmarknadsförvaltningen om hur styrelsen fungerar, ledamöternas olikaroller, sammanhållning, etik och föreningsvärdegrund.


Kickoff/kompetensutveckling

Vi har haft två dagars kompetensutveckling på Örenäs restaurang och hotell dit vi bjöd föreläsare från olika kunskapsområden bland andra:

   • Kommundirektören Palle Lundberg
   • Göran Melin, Sparbanksstiftelses ordförande
   • Sara Sävström Borg, arbetsmarnadsförvaltningen
   • Catharina Lidberg, arbetsförmedlingen – Extra tjänster
   • Josefine Thorén, Tillsammansprojektet
   • Darja och Jassim, Almi
   • Martin Arkel, kontaktcenter
   • Jim Broström och Dan Karlsson, studieförbundet ABF
   • Hilda Knafve, Kulturförvaltningen
   • Annika Kofoed och Samar Jabri, East Side Stories

Drygt 34 deltagare från de flesta medlemsföreningarna deltog på denna kickoff.


Aktiviteter

Vi har i samarbete med Dunkers kulturhus och Gruppen för religionsdialog ordnat en föreläsning av professorn och författaren

Stefan Einhorn på Dunkers Kulturhus och samtidigt ordnade vi en mini Kulturmässa där konstnärer från våra medlemsföreningar visade sina alster på Dunkers atriet i entréplan. Det blev även Grekisk folkdansdans och uppvisning av våra Bosniska kvinnors dräkter. Det blev en varm och härlig stämning till besökarnas uppskattning Drygt 250 besökare deltog och njöt av föreläsningen och vi fick många tack mail.


Till sen sommar blev det en integrations utflykt till ön Ven. Medlemmar från flera föreningar följde med. För större delen av deltagarna var första gången de besökte denna magiska ön. Det blev transport på ön med traktor och vagn, besök av Tycko Brahe muséet och alla andra sedvärdhet på ön. Vi avrundade besöket med en picknick och medhav middag i våra ryggsäckar och glass i väntan på färjan som förde oss tillbaka till Helsingborg.

Traditionsenligt deltog vi tillsammans med våra medlemsföreningar på Sveriges nationaldag i Fredriksdal, den 6 juni och på den årliga HX-festivalen under tre dagar i augusti. Nytt för i år deltog vi på lucia-tåget i en kylig november månad.


Vi deltog på arbetsmarnadsförvaltningens aktivitesdagen på idrottenshus där mötte vi många nyanlaänd från SFI och fick en konstruktiv dialog med dem om hur idéella föreningar fungerar i Sverige och Inva-Sams roll vid eventuell bildning av en invandrarförening.

I samarrangemang med Idé-A på Drottninghög deltog vi i en mycket uppskattad mångfaldsafton med mat från olika kulturer, folkdans och musik.

Vi deltog på Drottninghögs dagen 20/5. Ett event där bl.a DrotningH-projektet, Idé-A, Helsingborgshem och East Side Stories var några av deltagarna

Avstämningsmöten

Vi har haft fyra avstämningsmöten med arbetsmarknadsförvaltningen varav två möten behandlade frågan om riktlinjerna för att ansöka bl.a aktivitetsstöd för idéella invandrarföreningarna.


Remisser och motioner

Vi har genom kommunala integrationsrådet svarat på remissar om bl. annat:

    • Remissvar på motion om lokal genomlysning av trångbodhet
    • Remissvar på motion om demokratiambassadörer
    • Remissvar på förslag till lokal överenskommelse för förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad

East Side Stories

Ett av Kultur Rådets projekt kallas även kreativa platser. Inva-Sam är huvudansvarig för projektet  och huvudsökande av bidraget. Musikalföreställningen ESS drivs i samarrangemang med Stadsteater och studieförbundens nätverket ”Tillsammans”. East Side Stories är ett kulturellt demokrastiprojekt om Östra förorterna i Helsingborg, nämligem: Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal. Genom medverkan från lokalsamhället i projektets alla faser är målet att initiera olika kreativa processer där tron på egna skaparförmogan blir en drivkraft för framtiden.


Slutord

Det krävs både mod och envishet för att driva i hamn alla frågor som Inva-Sam brinner för, men ingen förändring vore möjlig alls om vi inte är många som drog åt samma håll. Allt vi har åstadkommit har vi gjort tillsammans med våra medlemsföreningar.

Tack alla medlemmar för ett fantastiskt år och jag önskar er alla precis så mycket glädje och gemenskap som ni någonsin vill ha.

För Inva-Sam

Mohamed Hélaoui

Ordförande