Inva-Sam verksamhetsplan för år 2017

 

Många utmaningar till nya kulturuppleverler väntar. Nu när Inva-Sam mottagit Kulturrådets bidrag som en av 25 föreningar och organisationer i Sverige kommer vi att samverka med focus på nya kulturupplevelser för både barn, ungdomar och vuxna kvinnor och män. Tillsammans med Helsingborgs Stadsteater och studieförbunden kommer vi att arrangera kurser i dans, sång och teater för många av våra föreningar. Målet är en musikal kallad East Side Stories år 2018.

Vi ska satsa på gemensamma arrangemang som förenar våra medlemsföreningar inom idrott och naturupplevelser.

Vi ska fortsätta med utbildning i kompetensutveckling för våra medlemsföreningar

Vi ska satsa på föreläsningar inom områden mänskliga rättigheter, demokrati, integration, religionsfrihet, jämlikhet, likavärde m.fl.

Vi ska utveckla samarbetet med våra partners genom att inbjuda till möten och utbyta erfarenheter med varandra.

Vi ska successivt utöka tillgängligheten på vårt kansli med mål att lämna stöd, service och vägledning till våra medlemsföreningar i form av exempelvis skapa hemsida, Facebook och ge datakurser för att underlätta deras arbete med administrativa ärenden.

Vi ska satsa på att fräscha upp kansliet för eventuell användning som bokcafé och en trevlig samlingslokal.

Vi ska förstärka samarbetet med alla kommunens förvaltningar.

Vi ska ha som mål att besöka våra medlemsföreningar och visa vårt stöd till dem och samarbetsvilja med dem. Vi ska kunna vara mentor och sponsor för dem

Fältet är stort och det bästa är att ordna en work-shop strax efter årsmötet och tillsammans med nya och gamla styrelseledamöter söka efter behov på aktiviteter som gynnar våra medlemsföreningar.