Kulturstöd i Helsingborg Stad

– Samverkan med andra förvaltningar och relevanta aktörer.

– Möjliggöra utveckling av ett coachande uppdrag.

– Aktiv hjälp till invånare att utveckla arrangemangs- och föreningskunskap.

– Synliggöra, lyfta fram, uppmärksamma, förstärka invånarnas aktiviteter inom kulturområdet

– Verka för att det fria kulturlivet, både det professionella och det som bedrivs på amatörbasis utvecklas till en viktig del av stadens kulturella infrastruktur.

– Kommunikation

– Synliggöra kulturförvaltningens uppdrag gentemot ideella sektorn och det fria kulturlivet

– Empowerment/egenmakt, främja, stödja

Läs mer i den här Presentation kulturstöd

Läs mer om att ansöka om Kulturstöd inom Helsingborg Stad

Kulturstöd inom Helsingborg Stad