Inva-Sam och Helsingborgs stad  – Visionsfonden har startat ett projekt som heter Demokrati och Delaktighet

Länk till hemsidan www.demokratiochdelaktighet.se

Läs mer om projektet här:

Överenskommelse – demokrati och delaktighet

Beslut – demokrati och delaktighet